S ERASMOM, učencom na cestách...

Pozývame Vás počúvať sériu rozhovorov o inšpiráciách z ciest a miest naprieč Európou.

Listen on:

  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Tuesday Dec 12, 2023

Pozývame Vás počúvať prvý rozhovor pripravený v rámci cyklu  „S Erasmom, učencom na cestách ...“. S prorektorom pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity, prof. Ing. Jozefom Ristvejom, PhD., sa budeme venovať téme jedinečnosti Erasmus+ pobytov, jeho vlastnej apodémii ako aj tomu, prečo sa oplatí absolvovať vzdelávací pobyt alebo kurz v zahraničí aj vo vyššom veku.

S ERASMOM ucencom na cestach

Monday Dec 04, 2023

Monday Dec 04, 2023

Pozývame Vás počúvať sériu rozhovorov o inšpiráciách z ciest a miest naprieč Európou.
 
Hudba vo videu: LUCKY- Station Story od MUSIC CENTER

www.ucv.uniza.sk

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320